24/04
radio player
radio player  radio player  radio player
Loading the player...
SHOWS
Radio Ký Ức
TẬP 27: ANH ĐÃ SAI
Anh đã sai khi khiến em phải đau khỗ. Anh đã sai khi chẳng thể quan tâm và mang lại hạnh phúc cho em. Và anh đã sai nhiều nhất khi để em lao vào vòng tay kẻ khác. Giờ đây, anh biết mọi lỗi lầm đã qua đi. Hãy thứ tha cho nhau, mình làm lại từ đầu em nhé!
Các tập khác

yan radio trên facebook