18/04
radio player
radio player  radio player  radio player
Loading the player...
SHOWS
Radio Ký Ức
TẬP 24: HỢP ĐỒNG YÊU
Tình yêu phải xuất phát từ sự tự nguyện của 2 người, vậy mà em lại ảo tưởng mình có thể chiếm trọn tình cảm của anh chỉ bằng 1 bản hợp đồng. Em sai rồi, vậy nên em sẽ buông tay để anh trôi về bến đỗ anh hằng chờ mong, dẫu con tim em chưa một lần dám nghĩ đến.
Các tập khác

yan radio trên facebook